چیلر تراکمی اسکرو با کندانسور هوایی یک نوع سیستم تبرید است که برای خنک کردن آب یا مایع خنک‌کننده در برنامه‌های مختلف استفاده می‌شود. در این نوع چیلر، از یک کمپرسور اسکرو برای فشرده کردن و بخاری کردن ماده خنک استفاده می‌شود، که به طور معمول از فرآیندهای ترمودینامیکی استفاده می‌کند.

چیلر تراکمی اسکرو با کندانسور هوایی شامل اجزایی مانند کمپرسور اسکرو، کندانسور، تبخیر کننده و مبدل حرارتی است. در این سیستم، کندانسور از نوع هوایی است، به این معنی که در آن حرارت گرفته شده از مایع خنک‌کننده به وسیله جریان هوای طبیعی یا هوای مصنوعی که از طریق فن یا پره‌های متحرک عبور می‌کند، تخلیه می‌شود.

در عملکرد، کمپرسور اسکرو گاز ماده خنک را فشرده می‌کند و دمای آن را افزایش می‌دهد. سپس گاز فشرده شده به کندانسور هوایی منتقل می‌شود و در آنجا حرارت خود را به هوا منتقل کرده و تبدیل به مایع می‌شود. هوای عبوری از کندانسور، با تماس با مایع خنک‌کننده، حرارت را جذب کرده و از دستگاه تخلیه می‌شود.

مایع خنک‌کننده سرد شده سپس به تبخیر کننده می‌رود و در آنجا حرارت را از هوا یا محیط دیگر جذب کرده و خنک می‌شود. این مایع سپس به کمپرسور بازمی‌گردد و فرآیند سیکل تبرید تکرار می‌شود.

چیلر تراکمی اسکرو با کندانسور هوایی به دلیل عدم نیاز به استفاده از آب برای خنک شدن، در مکان‌هایی که منابع آب محدود است یا به دلیل شرایط محیطی خاص استفاده از آب غیرممکن است، مناسب است. این نوع چیلر معمولاً در سیستم‌های تهویه مطبوع، سیستم‌های صنعتی و ساختمان‌ها استفاده می‌شود.