قفسه بندی بازویی (Arm-based Shelving) یک نوع سیستم قفسه بندی است که با استفاده از بازوهای روباتیکی عمودی، قابلیت حرکت و دسترسی به محصولات را فراهم می‌کند. در این سیستم، بازوهای روباتیکی به صورت عمودی در امتداد ردیف‌های قفسه بندی قرار می‌گیرند و قادر به بالا و پایین حرکت می‌کنند تا به محصولات دسترسی داشته باشند.

قفسه بندی بازویی به تعدادی مزیت اصلی منجر می‌شود:

۱٫ بهینه‌سازی فضا: با استفاده از بازوهای روباتیکی عمودی، فضای انبار به طور بهینه استفاده می‌شود. این سیستم قابلیت تنظیم ارتفاع بازوها را دارد تا به ارتفاع محصولات در قفسه بندی برسد و فضای خالی را به حداقل برساند.
۱٫ دسترسی آسان: بازوهای روباتیکی قابلیت دسترسی به محصولات را فراهم می‌کنند. با حرکت بازوها به شکل عمودی، محصولات مورد نیاز به راحتی قابل دسترسی هستند و نیازی به جابجایی دستی کالاها نیست.
۱٫ افزایش کارایی و سرعت: با استفاده از بازوهای روباتیکی، عملیات جابجایی محصولات به صورت سریع و دقیق انجام می‌شود. این منجر به افزایش کارایی در عملیات انبار و کاهش زمان مورد نیاز برای دسترسی به محصولات می‌شود.
۱٫ انعطاف‌پذیری: قفسه بندی بازویی قابلیت تنظیم و تغییر شکل دارد. بازوهای روباتیکی می‌توانند در ارتفاع‌ها و فواصل مختلف قرار گیرند و با توجه به نیازهای انبار، الگوهای مختلفی ایجاد کنند.

قفسه بندی بازویی یک رویکرد نوآورانه در مدیریت فضا و دسترسی به محصولات است که با استفاده از فناوری های روباتیکی، بهینه‌سازی فضا و افزایش کارایی در عملیات انبار را امکان‌پذیر می‌کند.