سیستم‌های آدرس‌پذیر دیجیتال (Digital Addressable Fire Alarm Systems)

سیستم‌های آدرس‌پذیر دیجیتال یکی از پیشرفته‌ترین نوع سیستم‌های اعلام حریق هستند که از تکنولوژی دیجیتال در انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها با توجه به اطلاعات دقیق‌تری که از دتکتورها و تجهیزات جمع‌آوری می‌کنند، توانایی تشخیص دقیق‌تر حریق و رویدادهای مرتبط با آن را دارند.

مزایا:

معایب:

در کل، سیستم‌های آدرس‌پذیر دیجیتال به دلیل قابلیت‌های پیشرفته‌تر و دقیق‌تر در تشخیص حریق و ارائه اطلاعات، برای محیط‌هایی با نیاز به امکانات پیشرفته و تشخیص دقیق‌تر حریق، توصیه می‌شوند.