داک شلتر یک ابزار برای هوابند کردن فضای بین کامیون و سکوی تخلیه و بارگیری است. با استفاده از داک شلتر می توان از نفوذ هوا و اتلاف انرژی، ورود حشرات و نفوذ آب در هنگام باران جلوگیری کرد.

برخی از مزایا عبارتند از:

  • قابلیت سرویس دادن به وسایل نقلیه با اندازه ها و سبک های مختلف
  • دسترسی آسان و بدون مانع به بار در کامیون
  • کاهش اتلاف انرژی و جلوگیری از نفوذ هوا، حشرات، آب و غبار
  • مقاومت بالاتر در برابر سایش و خرابی