سیستم‌های اعلام حریق خطی (Linear Heat Detection Systems)، نوعی از سیستم‌های اعلام حریق هستند که از کابل‌های حساس به دما برای تشخیص حرارت و دود استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها به‌خصوص در مکان‌هایی با شرایط ویژه یا خطرات خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی‌ها و مزایای سیستم‌های اعلام حریق خطی:

سیستم‌های اعلام حریق خطی به دلیل قابلیت تشخیص حرارت و دود در مکان‌ها و محیط‌های با شرایط خاص، مانند تونل‌ها، پارکینگ‌ها، زیرزمین‌ها و مکان‌هایی که نصب دتکتورهای سنتی دشوار است، مورد توجه قرار می‌گیرند. این سیستم‌ها باعث افزایش ایمنی در مکان‌هایی با خطرات ویژه می‌شوند.