با استفاده از مینی چیلر، شما می‌توانید از ویژگی‌های زیر بهره‌برداری کنید: