قفسه بندی خود راهرو (Self-Aisle Shelving) یک نوع سیستم قفسه بندی است که با استفاده از فناوری های خودکار و رباتیک، قابلیت ایجاد و حرکت راهروهای موقتی بین ردیف‌های قفسه بندی را داراست.

در قفسه بندی خود راهرو، هر قفسه بندی به طور مستقل و با استفاده از سیستم های خودکار و هوشمند، قادر به ایجاد یک راهرو موقتی برای دسترسی به محصولات است. این راهروها در زمان نیاز باز می شوند و پس از انتخاب و انتقال محصولات، مجدداً بسته می شوند تا فضای آزاد بین قفسه‌ها را به حداکثر برسانند.

استفاده از قفسه بندی خود راهرو به تعداد مزایایی منجر می شود:

۱٫ بهره‌برداری بهینه از فضا: با استفاده از راهروهای موقتی و تعاملی، فضای موجود در انبار به طور بهینه استفاده می شود. هر قفسه بندی می تواند بر اساس نیازهای محصولات و دسترسی به آنها، راهروهای موقتی را ایجاد کند و در زمان لزوم آنها را ببندد.

۱٫ افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی: با قابلیت ایجاد راهروهای موقتی، تعداد قفسه‌های قابل نصب در فضای انبار افزایش می یابد. این به معنای افزایش چگالی ذخیره‌سازی و افزایش ظرفیت انبار است.

۱٫ انعطاف‌پذیری در مدیریت فضا: با قفسه بندی خود راهرو، مدیران انبار قابلیت تغییر و تنظیم الگوهای راهروها را دارند. این امکان به آنها می دهد تا بر اساس نیازهای موجود و تغییرات در موجودی، الگوی راهروها را بهینه کنند و فضای انبار را به طور دقیق مدیریت کنند.

۱٫ افزایش دقت و کارایی: با استفاده از سیستم های خودکار و هوشمند، عملیات انتقال محصولات بین راهروها و قفسه‌ها به صورت دقیق و سریع انجام می شود. این منجر به کاهش خطاها و بهبود کارایی عملیات در انبار می شود.

قفسه بندی خود راهرو یک رویکرد نوآورانه در مدیریت فضا و بهره‌برداری از انبارها است که با استفاده از فناوری های پیشرفته،قابلیت بهینه‌سازی فضا، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و افزایش کارایی عملیات را فراهم می‌کند. با این حال، در حال حاضر، قفسه بندی خود راهرو هنوز در مراحل آزمایشی و توسعه قرار دارد و برای استفاده گسترده در صنایع و انبارها نیاز به تحقیقات بیشتر و بهبودهای فنی دارد.