چیلر تراکمی اسکرو آب خنک، یک نوع سیستم تهویه و تبرید است که برای خنک کردن آب به منظور استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع، فرآیندهای صنعتی و سایر نیازهای سرمایشی استفاده می‌شود. این دستگاه از یک کمپرسور تراکمی اسکرو برای فشرده کردن و گازسازی ماده خنک که معمولاً فرآیندهای ترمودینامیکی را استفاده می‌کند، استفاده می‌کند.

چیلر تراکمی اسکرو آب خنک دارای بخش‌هایی مانند کمپرسور اسکرو، کندانسور، تبخیر کننده و مبدل حرارتی است. در این دستگاه، آب سرد شده توسط تبخیر کننده به سیستم‌های تهویه مطبوع یا فرآیندهای صنعتی ارسال می‌شود.

عملکرد چیلر تراکمی اسکرو آب خنک به این صورت است که کمپرسور اسکرو گاز ماده خنک را فشرده کرده و دمای آن را افزایش می‌دهد. سپس گاز فشرده شده به کندانسور منتقل می‌شود و در آنجا حرارت خود را به محیط اطراف منتقل می‌کند و به شکل گرمایی تخلیه می‌شود. سپس گاز سرد شده به تبخیر کننده می‌رود و در آنجا حرارت را از آب خنک می‌گیرد و آب را سرد می‌کند. این آب سرد سپس به سیستم‌های تهویه مطبوع یا فرآیندهای صنعتی منتقل می‌شود تا حرارت را جذب کند و محیط را خنک کند.

چیلر تراکمی اسکرو آب خنک به دلیل عملکرد آرام و راندمان بالا خود، معمولاً در برنامه‌هایی که نیاز به سرمایش مداوم و پایدار دارند، استفاده می‌شود.